دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281007
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1510
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

فرمهای اداره بازنشستگی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/26 | 
فرم درخواست برقراری حقوق وظیفه وراث را دانلود و پرنمایید، سپس درلینک سامانه از اینجا بارگذاری کنید.


فرم درخواست بیمه سلامت  را دانلود و پرنمایید، سپس درلینک سامانه از اینجا بارگذاری کنید.


فرم درخواست پرداخت بیمه عمر   را دانلود و پرنمایید، سپس درلینک سامانه از اینجا بارگذاری کنید.فرم کمک هزینه ازدواج  را دانلود و پرنمایید، سپس درلینک سامانه از اینجا بارگذاری کنید.فرم کمک هزینه حق اولاد و عائله مندی  را دانلود و پرنمایید، سپس درلینک سامانه از اینجا بارگذاری کنید.فرم کمک هزینه فوت  را دانلود و پرنمایید، سپس درلینک سامانه از اینجا بارگذاری کنید.فرم گواهی بازنشستگی  را دانلود و پرنمایید، سپس درلینک سامانه از اینجا بارگذاری کنید.فرم گواهی حقوق بازنشستگی  را دانلود و پرنمایید، سپس درلینک سامانه از اینجا بارگذاری کنید.فرم گواهی کسر از حقوق  را دانلود و پرنمایید، سپس درلینک سامانه از اینجا بارگذاری کنید.