دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281039
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1524
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

آموزش ساخت مجله الکترونیکی

 | تاریخ ارسال: 1397/9/5 | 
راهنمای نرم افزار ورسا
  
شماره 1

    
شماره 2

    
شماره 3

    
شماره 4

    
شماره 5

    
شماره 6

فیلم های آموزش شرکت در سالن طبقه چهارم کتابخانه
شماره 1
شماره 2