دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281062
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1532
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

فرم ها

 | تاریخ ارسال: 1397/7/22 | 
فرمهای جمع آوری اطلاعات پرسنلی( هیات علمی و غیر هیات علمی )
فرم دریافت اطلاعات هیات علمی


فرمهای جمع آماری اطلاعات درمان فرمهای جمع آوری اطلاعات بهداشتی
فرمهای جمع آوری اطلاعات دانشجویی
فرمهای جمع آوری اطلاعات آموزشی
فرمهای جمع آوری اطلاعات تحقیقات