دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281033
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1523
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

تعاریف و مفاهیم

 | تاریخ ارسال: 1397/7/22 | 
تعاریف و مفاهیم:
تخت ثابت: به آن تعداد تخت بیمارستانی که به هنگام تصویب طرح ساخت بیمارستان و یا تصویب طرح توسعه آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بیمارستانی در نظر گرفته می‌شود اطلاق می‌گردد.
تخت فعال: به آن تعداد تخت از تخت‌های ثابت مصوب بیمارستانی که بر اساس استاندارد و دارای امکانات تشخیص، درمان، پشتیبانی خدمات و پرسنلی آماده بستری بیماران باشند تخت فعال گویند.
بیمار بستری‌شده: بیماری است که در بیمارستان پذیرش‌شده و جهت ارائه خدمات و مراقبت‌های درمانی به بخش منتقل شده باشد.
بیمار مرخص‌شده: به بستری‌شدگانی که پس از بهبودی، انتقال یا فوت، بیمارستان را ترک می‌نمایند مرخص‌شده گویند.
کل مرخص‌شدگان = کل مرخص‌شده + کل فوت شده.
تخت روز کل = تخت فعال × تعداد کل روزهای فعال ماه.
تخت روز اشغالی: از جمع روزهای بستری بیماران مرخص‌شده محاسبه می‌گردد.