دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281046
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1522
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

داشبورد Srmسپاس

 | تاریخ ارسال: 1397/7/22 | 
روند ارسال داده ها:
  • تاریخ ارسال داده (جدول ونمودار)
  • تعداد پرونده های ارسال شده(جدول ونمودار)
  • تعدادارسالهای ناموفق به همراه نوع خطا بافراوانی (جدول ونمودار)
             درحال حاضرتمامی داشبوردها براساس نیاز واحدهای مرتبط با ایجاد سطح دسترسی ها و پسوردهای جداگانه تحویل مدیران واحدهاگردیده است.