دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281000
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1510
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

چشم انداز و برنامه آینده

 | تاریخ ارسال: 1396/4/22 | 
اهداف کلی برنامه استراتژیک 4 ساله:
1- یکپارچه سازی  سیستم های اطلاعاتی
2- افزایش خدمات الکترونیکی در سطح دانشگاه
3- ارتقای پوشش ارائه خدمات در راستای توسعه برنامه دولت الکترونیک
4- ارتقای زیرساخت های امنیت اطلاعات دانشگاه
5- ارتقای زیرساخت فنی فناوری اطلاعات جهت دستیابی به مرجعیت علمی در حیطه دانش علوم پزشکی
6- تجاری سازی دانش سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات