دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281052
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1528
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: 1397/7/22 | 
اهداف اختصاصی یک ساله حوزه آمار و فن آوری اطلاعات  :
 1. توسعه ی خدمات الکترونیکی بر روی وب سایت به میزان 25 درصد تا پایان سال 1397
 2. ارتقاء پورتال سازمانی به میزان 20 درصد تا پایان سال 1397
 3. مکانیزه کردن فرآیندها ی سازمانی به میزان 20 درصد تا پایان سال 1397
 4. ایجاد وراه اندازی سامانه های جدید به میزان 25 درصد تا پایان سال 1397
 5. ارتقا و بروز رسانی سامانه های فعلی داخل سازمانی به میزان 20 درصد تا پایان سال 1397
 6. توسعه نرم افزار وب میل دانشگاه به میزان 40 درصد تا پایان سال 1397
 7. اطلاع رسانی امکانات موجود در حوزه فناوری اطلاعات برای واحدهای تابعه به میزان 35 درصد تا پایان سال 1397
 8. به اشتراک گذاری بانک های اطلاعاتی و استفاده از بانک های اطلاعاتی مشترک در برنامه ها و سامانه های تولید شده به میزان 10 درصد تا پایان سال 1397
 9. ایجاد بستر مناسب در جهت کارکرد بهینه سامانه ها و سرویس های دانشگاهی به میزان 35 درصد تا پایان سال 1397
 10. به روز رسانی دانش عمومی پرسنل در زمینه IT به میزان 25 درصد تا پایان سال 1397
 11. توسعه زیرساخت جهت ارائه خدمت به صورت الکترونیک در حوزه سلامت به مردم به میزان 25 درصد تا پایان سال 1397
 12. توسعه و مدیریت امنیت اطلاعات پرونده الکترونیکی سلامت به میزان 35 درصد تا پایان سال 1397
 13. توسعه نظام اطلاعاتی یکپارچه سلامت به میزان30 درصد تا پایان سال 1397