دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281694
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 805
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

پرسنل واحدآمار

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

مشخصات پرسنل واحد آمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 
مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه :
آقای دکتر علیرضا طهرانی یزدی
86705722-88622674
tehrania@iums.ac.ir
 
کارشناسان شاغل در واحد آمار:
خانم فرزانه نجاتی رستمی
86705714
rostami.f@iums.ac.ir
 
خانم فاطمه عارفی صدر
86705715
arefi.f@iums.ac.ir
 
خانم مریم حیدری
86705713
heidari.m@iums.ac.ir
 
خانم ندا ابوالقاسمی
86705714
abolghasemi.n@iums.ac.ir