دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281052
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1528
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: 1396/12/12 | 

انجام مطالعات و بررسی ها در خصوص تعیین نیازمندیهای نرم افزاری حوزه های عملیاتی دانشگاه
- نگهداری و راهبری سامانه ها جهت تسهیل استفاده ذینفعان از امکانات موجود
- توسعه سامانه های مورد نیاز و مشارکت در تولید و راهبری آنها
- مطالعه و بررسی مداوم پورتال سازمانی و انجام برنامه های توسعه ای در ارائه سیمای دانشگاه در مجامع بین الملل
- مدیریت و ساماندهی نرم افزارهای کاربردی در امر