دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281071
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1538
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

گزارش های تحت وب HIS

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

                               گزارش های تحت وب HIS  بیمارستانها و مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

ردیف نام مرکز
1 فیروزگر
2 هفت تیر
3 رسول اکرم
4 مطهری 
5 شفا یحیاییان
6 علی اصغر 
7 روانپزشکی ایران 
8 شهدای یافت آباد 
9 اکبر آبادی
10 فیروزآبادی
11 فاطمه یوسف آباد