دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1281694
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 805
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

معرفی واحد شبکه و زیرساخت

 | تاریخ ارسال: 1396/12/9 | 
در راستای اهداف مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و نیاز روزافزون به توانمندسازی تکنولوژی تبادل اطلاعات و ارتباطات در عرصه جهان امروزی و نظر به اهمیت به اشتراک گذاردن داده ها و امکانات و به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه که اهمیت شبکه های کامپیوتری را محسوس و مبرهن ساخته است ، واحد شبکه در جهت برآورد کردن این اهداف پایه گذاری شده است.