دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1321459
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 809
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

گزارشی از داشبرد مدیریت بیمارستانی در سیزدهمین نشست علمی راهبردی بیمارستان های دانشگاه در بیمارستان فیروزآبادی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/25 | 
گزارشی از داشبورد مدیریت بیمارستانی
در سیزدهمین "نشست علمی راهبردی بیمارستان های دانشگاه "با حضور رئیس دانشگاه 
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فیروزآبادی: سیزدهمین "نشست علمی راهبردی بیمارستان های دانشگاه"در مورخ بیست وچهارم مهرماه ۱۳۹۸ در بیمارستان فیروزآبادی با حضور آقای دکتر کوهپایه زاده و هیات همراه برگزار گردید.
در ابتدا دکتر برزگر"مدیر هماهنگی ستاد راهبردی"در مورد اهداف برگزاری نشست ، ایراد سخنرانی داشتند .ایشان به این موضوع که دانشگاه علوم پزشکی ایران، پیشرو در مستقل سازی بیمارستان ها در امر مدیریتی می باشد اشاره کردند .
این نشست  به صورت دوره ایی هر دو هفته یک بار برگزار می گردد  ایشان آموزش مدیریتی برای اعضا، در این جلسات و اصلاح زیر ساخت ها برای نزدیک شدن بیمارستان ها به استقلال در امر مدیریت را از دیگر اهداف این نشست ها بیان کردند.
دکتر تهرانی یزدی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه گزارشی از داشبرد مدیریت بیمارستانی که شامل شاخص‌های کلیدی در محورهای بالینی، مالی، داروئی و اورژانس ارائه نمودند.
در ادامه این نشست دکتر کوهپایه زاده ایراد سخنرانی داشتند و تاکید کردند که بیمارستان های مستقل جزو اهداف استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد و منظور از استقلال ،خودکفایی بیمارستان ها در امر مدیریتی ( آموزش ، پژوهش ، ارائه خدمات درمانی و فن آوری ) می باشد ،و همچنین بر پرداخت منطقی کارانه ها به صورت مستقل تاکید داشتند و در ادامه عنوان کردند یکی دیگر از اهداف نشست های علمی راهبردی توانمند سازی مدیران و جانشین پروری و رشد مدیران آینده می باشد.دکتر کوهپایه زاده فعالیت های انجام شده در مرکزآموزشی درمانی فیروزآبادی را عالی ارزیابی کردند.ازموارد قابل توجه ایشان آماده شدن سایت پژوهش و ساختمان جدید آموزش مرکز بود و همچنین به راه اندازی فناوری نانو  در این مرکز تاکید کردند.
در ادامه دکتر رضایی"مدیر عامل مرکز"به ارائه ی گزارش عملکرد سال ۹۷ و همچنین برنامه عملکردی سال ۹۸ پرداختند . و همچنین در رابطه با پیگیری راه اندازی کلینیک زخم برای بیماران دیابتی به منظور کاهش دفعات بستری این بیماران و راه اندازی تریاژ الکترونیکی ارائه گزارش داشتند.
در پایان این نشست دکتر کوهپایه زاده و هیات همراه از کلینیک دندانپزشکی و ساختمان آموزش جدید بازدید نمودند.
عکس و خبر : فرزانه سیه‌پوش(مسئول روابط عمومی و سایت بیمارستان)
 CAPTCHA