دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1321386
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 747
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

انتصاب دکتر احسان بی‌طرف به عنوان سرپرست مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه

دکتر احسان بی‌طرف به عنوان سرپرست مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شد.
دکتر جلیل کوهپایه‌زاده چهارشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۹  در نامه‌ای ضمن موافقت با درخواست استعفای دکتر علیرضا طهرانی یزدی از خدمات وی در زمان تصدی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه تشکر کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین در ابلاغ جداگانه ای دکتر احسان بی‌طرف را به عنوان سرپرست جدید مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات منصوب کرد.
تأمین، بهبود و ارتقاء بسترها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، توسعه سیستم‌های اطلاعاتی در سطوح مختلف مدیریت، تقویت و بهینه سازی HIS و MIS دانشگاه مبتنی بر نیازهای طرح تحول سلامت، تسهیل در تولید، جمع آوری، پردازش و انتشار داده‌ها و اطلاعات حوزه سلامت، ایجاد چابکی در ارائه خدمات سلامت با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت ارائه خدمات سلامت الکترونیکی به شیوه عادلانه و سریع به آحاد مردم از مهم ترین وظایف برشمرده در ابلاغ سرپرست جدید مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات است.CAPTCHA